Werkzaamheden 2018-09-14T13:16:12+00:00

Portfolio

De afgelopen jaren heb ik de volgende opdrachten bij diverse gemeenten uitgevoerd en afgerond:

 • Beleidsmedewerker Economische Zaken
 • Beleidsmedewerker Vrijetijdseconomie/R&T
 • Accountmanager bedrijven
 • Bedrijvencontactfunctionaris
 • Projectleider invoering parkmanagement
 • Projectleider revitalisering bedrijventerrein
 • Projectleider evenementenbeleid
 • Projectleider integraal accommodatiebeleid
 • Projectleider privatisering accommodaties
 • Projectleider verplaatsing woonwagenkamp
 • Organisatie bedrijfsbeurzen
 • Organisatie handelsmissies
 • Communicatietrajecten
 • City- en regiomarketing
 • Invoering ondernemersfondsen
 • Stimuleringsprojecten duurzaamheid
 • Begeleiden duurzaamheidsprojecten
 • Adviseur circulaire economie

Werkwijze

Een praktische en adequate aanpak, dat is mijn manier van werken. Daarnaast hou ik er van om op een open en positieve manier te communiceren en op een collegiale en plezierige wijze samen te werken. Door een goede samenwerking van een team werkt het voor iedere medewerker prettiger, productiever en professioneler. Aan zo’n sfeer en professioneel klimaat probeer ik altijd mijn steentje bij te dragen.
Samen maak je het werk!